ارتباط با مدیریت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای برای انجام حفاری های اکتشافی و مغزه گیری با متراژ حدودا” ۱۵۰۰۰″ متر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  برای انجام حفاری های اکتشافی و مغزه گیری با متراژ حدودا”  15،000 متر در گمانه هایی تا عمق 300 متر

 شرکت معادن اسفندقه (سهامی خاص) به شماره ثبت 84(چاپ اول)

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد ، از طریق انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به دعوت از شرکت های  دارای توانایی  صلاحیت فنی و تجربه مفید مرتبط جهت انجام  خدمات ذیل اقدام نماید:

موضوع خدمات عبارت است از: انجام حفاری های اکتشافی و مغزه گیری با متراژ حدودا”  15،000 متر در
گمانه هایی تا عمق 300 متر  در پهنه های اکتشافی معادن خود .

تاریخ دریافت اسناد: 19/7/99 لغایت 22/7/99 (بین ساعتهای 9صبح الی 14عصر)

تاریخ عودت اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 3/8/99

حضوری و یا از طریق سایت به آدرس: http://emcgem.ir

محل دریافت و عودت اسناد ارزیابی: شهرستان کرمان بلوار شهید صدوقی- شرکت زغالسنگ کرمان- شرکت معادن اسفندقه – کد پستی 7617914585-تلفن کسب اطلاعات: 03432132042

                                                                                                                 شرکت معادن اسفندقه

پیوند ها

سال 1399 سال جهت تولید گرامی باد. جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید . ☫ مقــام معظــم رهبـــری ☫

 

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما باز نام تو شده زینت هر محفل ما جز غم عشق تو ما را نبود سودایی عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir