ارتباط با مدیریت

اسناد مناقصه معدن امیرکبیر (درصورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید و دریافت اسناد به دفتر مرکزی واحد کمیسون معاملات مراجعه نمایید) ضمنا کپی اسناد در مناقصه شرکت داده نمی شود پایگاه خبری:روابط عمومی emcgem.ir

پیوند ها

سال 1398

بسیج لشکر مخلص خداست

 

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir