ارتباط با مدیریت

حضور اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی معادن اسفندقه
حضور اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی معادن اسفندقه

.حضور اعضای هئیت مدیره در دفتر مرکزی معادن اسفندقه

صبح امرور تاپاسی از شب

جلسه کاری اقای مهندس ابریشم کارزاده واقای مهندس احمدی اعضای محترم هئیت مدیره بامدیر عامل شرکت معادن اسفندقه ومدیر کمیییون معاملات شرکت اقای مهندس دارابی در دفتر مرکری کرمان برگزار شد دراین نشست پیرامون طرح و برنامه های شرکت بحث وتبادل نظربعمل امد واعضای محترم هئیت مدیره راهکارهای مناسبی جهت اینده شرکت تدوین وارایه نمودن

وسپس جهت بازدید میدانی عازم معادن اسفندقه شدند تا از نزدیک نسبت به حل مشکلات پیمانکاری سهام کارگران درخواست ارباب رجوع تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند..

 

پایگاه خبری روابط عمومی

http://emcgem.ir


_


_

پیوند ها

سال 1399 سال جهت تولید گرامی باد. جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید . ☫ مقــام معظــم رهبـــری ☫

 

پیشاپیش عید وحدت و یکپارچگی مسلمانان مبارک

 

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir