ارتباط با مدیریت

حکم انتصاب
حکم انتصاب

آقای رحمان مظفری نژاد مدیرعامل محترم شرکت معادن اسفندقه طی احکامی جداگانه آقای احمد علی تشکری را به سمت معاون اداری ،مالی و پشتیبانی و آقای علی دارابی را به سمت معاون برنامه ریزی ،توسعه و بازرگانی منصوب نمودند.

برای این دو برادر بزرگوار آرزوی موفقیت داریم.

پایگاه خبری :روابط عمومی

http://emcgem.ir

پیوند ها

سال 1398

بسیج لشکر مخلص خداست

 

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir