ارتباط با مدیریت

دانلود اسناد آگهی استعلام نقشه برداری با پهباد همراه به همراه درخواست های پایگاه خبری:روابط عمومی

آگهی اخذ استعلام قیمت انجام خدمات نقشه برداری با پهباد
شرکت معادن اسفندقه )سهامی خاص( به شماره ثبت 48
شرکت معادن اسفندقه )سهامی خاص ( به شماره ثبت 48 در نظر دارد، اجرای عملیات نقشه
برداری با استفاده از پهپاد در محدوده کرومیت آبدشت استان کرمان را به شرکت ذیصلاح
واگذار نماید. لذا از شرکتهای توانمند دعوت می شود نسبت به دریافت شرح خدمات از طریق
سایت http://emcgem.ir اقدام و پیشنهادات مالی و فنی خود رابه صورت کتبی تا مورخ
9922/5/92 به آدرس : کرمان بلوار شهید صدوقی شرکت زغالسنگ کرمان شرکت معادن – – –
اسفندقه کدپستی 4894298545 تلفن 49899999489 ارایه نمایند . – –

پیوند ها

سال 1399 سال جهت تولید گرامی باد. جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید . ☫ مقــام معظــم رهبـــری ☫

 

خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما باز نام تو شده زینت هر محفل ما جز غم عشق تو ما را نبود سودایی عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir