ارتباط با مدیریت

گسترده فعالیت شرکت: (جغرافیایی)
گسترده فعالیت شرکت: (جغرافیایی)

•منطقه اسفندقه در فاصله 300 کیلومتری شمال شرقی بندر عباس و 300 کیلومتری جنوب کرمان و 100 کیلومتری حاجی آباد قرار دارد. معادن و رخنمون های کرومیت این منطقه در ناحیه ای به وسعت 6500 کیلومتر پراکنده می باشد. این ناحیه از دولت آباد بافت در غرب منطقه شروع شده و به باغ برج در شمال شرقی، سیاه کوه در شمال، دشت گلاشکرد در جنوب و به کوه های سرگز در شرق ختم می شود. این ناحیه از طریق جاده کرمان- بافت- مجتمع معادن اسفندقه و هم چنین جاده بندرعباس- حاجی آباد- ارزوئیه- مجتمع معدن اسفندقه و همین طور جاده کرمان- جیرفت- اسفندقه- صوغان- مجتمع معادن اسفندقه می باشد. این ناحیه از نظر توپوگرافی از تپه و کوه های مرتفع و تقریبا پیوسته به هم تشکیل شده است که اغلب دارای روند شرقی غربی بوده و به ندرت دارای روند شمالی- جنوبی می باشند.
Gostare

پیوند ها

سال 1399 سال جهت تولید گرامی باد. جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید . ☫ مقــام معظــم رهبـــری ☫

 

هفته بسیج مبارک

 

پایگاه خبری:روابط عمومی

emcgem.ir